Територіальні органи ДФС
у Рівненській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ГУ ДФС у Рівненській області від 27.03.2017р. №1148/10/17-00-12-01-07/1

12.04.2017

Головне управління ДФС у Рівненській області розглянуло запит, щодо об’єктів оподаткування ПДВ та повідомляє наступне.

1. Чи є об’єктом  оподаткування ПДВ постачання путівки на відпочинок, видані своїм членам профспілки та членам їх сімей.

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок регулюються Законом України від 15.09.1999 № 1045-ХІУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (далі-Закон).

Відповідно до статті 1 Закону професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);, а члени профспілки - це особи, що входять до складу профспілки, визнають її статут та сплачують членські внески.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, що регламентовані статтею 14 Закону. Згідно із пунктом 9) цієї статті статути профспілок передбачають джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання.

Статтею 20 Закону встановлено право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод. Профспілки, їх організації та об'єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законом.

 Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля передбачено статтею 30 Закону.

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації відповідно до пункту 15) статті 38 Закону має повноваження представляти інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляти працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

Виконуючи свої статутні функції, профспілкова організація направляє члена профспілки на відпочинок, оздоровлення та лікування, надаючи путівку за ціною, не вищою ціни придбання таких путівок. При цьому, право власності на путівку не передається її отримувачу (члену профспілки), а залишається за профспілковою організацією. Він не набуває права на розпорядження як власник (не має права путівку продати або подарувати). Отримувач путівки повинен підтвердити її використання ним особисто за цільовим призначення, надавши зворотний талон про використання.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі-Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

При цьому, згідно підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу постачання товарів - постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Враховуючи зазначене, направлення профспілковою організацією членів профспілки на відпочинок, оздоровлення та лікування не є операцією з постачання.

Таким чином, направлення профспілковими організаціями членів професійної спілки та членів їхніх сімей на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України не впливає на визначення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість.

2. Чи є об’єктом  оподаткування ПДВ постачання новорічних подарунків або подарунків до святкових свят.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі-Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

Під постачанням товарів, відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Відповідно до підпункту 14.1.13 пункту 14.1 статті 14 ПКУ безоплатно надані товари, роботи, послуги:

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею;

Враховуючи вищевикладене, операції платника податку з безоплатної передачі товарів/послуг є об'єктом оподаткування ПДВ.

При цьому база оподаткування ПДВ за операціями з безоплатної передачі товарів/послуг визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ, а нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за такими операціями здійснюється у загальновстановленому порядку.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.1, 52.2 ст. 52 Кодексу контролюючі органи  надають платникам податків консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у Рівненській області не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

 

До списку