Територіальні органи ДФС
у Рівненській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ГУ ДФС у Рівненській області від 23.02.2017 №676/10/17-00-14-06-11

03.03.2017

Головне управління ДФС у Рівненській області,  розглянувши  лист ТОВ «…»   від 06.02.2017 №16  повідомляє наступне.

1. Щодо ступенів ризику, за якими ТОВ «…» включено до плану – графіка проведення документальних планових перевірок на I-ий кв.2017р.

Відповідно до п.77.2 ст.77 Податкового кодексу України від 02.12.2010  №2755-VI із змінами та доповненнями   (далі Податковий кодекс) порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок  формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015р. №524, який діє в редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.08.2016р. № 723, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2016 року за № 1177/29307(далі - наказ №524).

Відповідно до абзацу 2 пункту 2 розділу III  наказу №524  при плануванні на І квартал наступного року враховуються показники за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року, на ІІ та ІІІ квартали  –  за   попередній   рік,   на   ІV  квартал –  за  перше   півріччя 

поточного року. Тобто при формуванні плану – графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 1-ий кв.2017р. враховувались показники  за результатами діяльності платника податків за 9 місяців 2016 року.

Згідно  проведеного аналізу показників за 9 міс. 2016р. ТОВ «…» відібрано до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на I кв. 2017р. за наявності  наступних критеріїв відбору платників податків – юридичних осіб:

             - високого ступеня ризику, а саме «Рівень сплати податку на прибуток нижче на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку по відповідній галузі і становить 0,32 % при середньогалузевій – 1,53 %»;

             - середнього ступеня  ризику, а саме «Нарахування та виплата доходів за ознакою 157 (доход, виплачений самозайнятій особі), визначеною Довідником ознак доходів, у сумі понад 5 відсотків загального обсягу доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку –  і становить 5,3 %».

2. Щодо періодичності проведення планових перевірок платників податків.

 Оскільки   відповідно до  ч.4 ст. 2 Закону України від 05.04.2007 р. N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" із змінами та доповненнями   (далі - Закон N 877)  заходи контролю здійснюються органами Державної фіскальної служби у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідній сфері.

Сфера дії Податкового кодексу України визначена п.п.1.1 ст.1 Податкового кодексу. Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 77 Податкового Кодексу  визначено періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

        Включення до плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків ТОВ «…» на I квартал 2017р. ґрунтується на вимогах Податкового кодексу та відповідає в повній мірі нормам чинного законодавства України.

3. Щодо розміщення на офіційному сайті ДФС України інформації про проведення планових заходів державного нагляду (контролю)  на 2017рік та оприлюднення уніфікованої форми акта відносно ТОВ «…».

 Як повідомлялось у листі Головного управління ДФС у Рівненській області від 23.01.2017р.  № 166, Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено  зміни до ст. 77 Податкового кодексу в частині оприлюднення плану – графіка проведення документальних перевірок на офіційному веб - порталі ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Зазначені зміни набрали  чинності з 01.01.2017р.

        Формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на I-ий кв.2017р. здійснювалось відповідно до  Наказу №524  в грудні 2016р., та до внесення вище зазначених змін до Податкового кодексу. Станом на момент надання інформації законодавчо не встановлено оприлюднення плану – графіка  проведення документальних перевірок органами ДФС на поточний рік.

         Відповідно до статей 77-7981-86 Податкового кодексу, статей 345-355 Митного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 375, з метою забезпечення єдиного порядку фіксування результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів наказом Міністерства фінансів України  20.08.2015  №727 затверджено Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, який зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 26.10.2015 за № 1300/27745.

Як повідомлялось у листі Головного управління ДФС у Рівненській області від 23.01.2017р.  № 166 зазначений  наказ 04.02.2016р.  розміщений і на даний час знаходиться  на офіційному  веб - сайті  Державної фіскальної служби України.

Слід зазначити, що  слово «УНІФІКО́ВАНИЙ» згідно академічного тлуматичного Словника української мови  у значенні  прикметника  вживається як  «Який має єдину форму, систему, єдині нормативи» , тому «уніфікована форма акта відносно ТОВ «…», як вказано у листі ТОВ «…», не може мати місце на офіційному  веб - сайті  Державної фіскальної служби України.

4. Щодо правової позиції органів ДФС щодо застосування змін до Закону про держнагляд в аспекті дії Податкового кодексу України в частині здійснення планових/позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Відповідно до преамбули Закон України N877 визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Частиною 1 статті 2 Закону 877 передбачено, що дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відносини в процесі контролю за дотриманням податкового законодавства не належать до сфери господарської діяльності, а є відносинами, що виникають у сфері управління. Тому правове регулювання цих відносин здійснюється спеціальним законодавством, і зокрема Податковим кодексом України.

Цим Кодексом визначаються сфера дії,  функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи, визначається розділом ІІ Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 61 Податкового кодексу податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті 41 цього Кодексу, в межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом.

Враховуючи зазначене, зміни до Закону N877, що внесені Законом України від 03.11.2016 р. N 1726-VIII, не змінюють сфери дії зазначеного Закону, а тому у питаннях адміністрування податків та зборів, в тому числі здійснення податкового контролю шляхом проведення перевірок платників податків, контролюючі органи керуються положеннями Податкового кодексу.

До списку